Een doorlopende ondersteuning met betrekking tot arbozaken. Niet slechts aandachtspunten aangereikt krijgen, maar direct pragmatische oplossingen.
Een kwalitatief hoogwaardige RI&E die direct bijdraagt aan conformiteit met wetgeving en een verhoging van de bedrijfsveiligheid.
Een helder en leesbaar bedrijfsnoodplan dat werkbaar is en niet meer in de kast verdwijnt.
Aandacht voor een specifiek aandachtspunt binnen uw organisatie, oplossingsgericht en bruikbaar.
Korte en pragmatische plannen met direct bruikbare actiepunten en checklists.
Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe wet van kracht die te maken heeft met het coronavirus.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in een keuring of inspectie van Certified Services? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-8771833 of via info@certifiedservices.nl.

Veiligheid en certificering

Bedrijfsveiligheid is voor veel ondernemers zowel een ver-van-hun-bed-show als een belangrijk aandachtspunt. Voorkom dat u als ondernemer of directie veel tijd kwijt bent met zaken die niet tot uw core business behoren.

U dient aan wet- en regelgeving te voldoen; daarnaast heeft een goed bedrijfsveiligheidsbeleid een positieve uitstraling op het personeel. Zo merken uw medewerkers dat alles goed geregeld is in uw bedrijf en er goed voor de mensen wordt gezorgd. Een externe adviseur met een fris perspectief helpt hierbij om dat doel te bereiken.

Creëer draagvlak voor veiligheid en krijg draagvlak voor de gehele operatie van het bedrijf.

De kracht van Certified Services

De kracht van Certified Services is makkelijk samen te vatten: Lastige materie structureren en op een eenvoudige manier weten over te brengen.

Onze begeleiding is duidelijk en concreet; na afloop zullen uw medewerkers daadwerkelijk met nieuwe energie aan hun werkzaamheden werken.

Onze specialisten stellen samen met u een plan van aanpak samen dat voldoet aan uw wensen. Door regelmatige evaluaties blijft de begeleiding van Certified Services doeltreffend.

Wat kan Certified Services voor u betekenen?

Uw eigen aanspreekpunt stelt met onze specialisten en docenten een plan van aanpak samen. Door middel van regelmatige evaluaties zorgen wij ervoor dat er geen standaard pakket geboden wordt, maar een pragmatisch en bruikbaar actieplan. 

Neem contact op voor een kennismaking: Wij stellen u niet teleur!