Algemene informatie

De arbowet schrijft werkgevers verschillende zaken voor: zorgplicht, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), adequaat geschoolde BHV’ers en preventiemedewerkers, actief tegengaan van agressie op de werkvloer, en nog veel andere zaken.

Als werkgever kan het zijn dat u verdwaald raakt in het bos van wet- en regelgeving. Hiervoor heeft Certified Services een oplossing: het arbozorgsysteem. Binnen een maandelijks budget ontzorgen wij u van A tot Z en voorzien u van goed advies inzake de arbowetgeving.

U heeft een Accountant, HR adviseur en boekhouder. Maar uw belangrijkste kapitaal zijn uw collega’s zorg en aandacht garanderen? Maak een afspraak met uw adviseur.

Wetgeving

De meeste werkzaamheden die wij binnen het arbozorgsysteem uitvoeren komen voort uit de arbowet. De RI&E is voor alle bedrijven met meer dan 1 fte verplicht; toch blijkt dat veel bedrijven deze niet hebben, met hoge boetes tot gevolg. Dit wilt u als werkgever natuurlijk voorkomen; daarnaast heeft u als werkgever bepaalde verantwoordelijkheden ten opzichte van uw werknemers, die in de arbowet vastgelegd zijn.

Inhoud arbozorgsysteem

Of het nu gaat over het BNP, RI&E of het plan van aanpak. Het arbozorgsysteem biedt u een totaaloplossing voor deze arbovraagstukken. Een RI&E is verplicht, maar daarbij hoort ook het bijbehorende Plan van Aanpak waarop de actiepunten zijn aangegeven. Bij een controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt er vooral gekeken of u invulling geeft aan dit Plan van Aanpak.

Met het arbozorgsysteem van Certified Services weet u dat dit op de juiste manier gebeurt en dat er doorlopend verbetering plaatsvindt. 

Totale ontzorging op het gebied van arbo-veiligheid? Certified Services.

We maken graag een afspraak om de mogelijkheden met u door te nemen.

Mogelijkheden

Wij werken met een vastgesteld maandelijks budget: in overleg met onze adviseur wordt dit vastgesteld. Dit budget is gebaseerd op de omvang van uw organisatie en de risico’s waarmee u te maken krijgt.

De basis voor onze werkzaamheden is uw RI&E, die wij voor u opstellen en/of actualiseren. Vanuit de RI&E komen diverse actiepunten, die door middel van het maandelijkse budget bekostigd worden. Denk hierbij aan het updaten van uw bedrijfsnoodplan of RI&E, het verstrekken en actualiseren van informatiebladen en het bijhouden van bedrijfscertificaten.

Daarnaast zijn wij doorlopend uw vraagbaak: ook voor eenvoudige vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Kies voor Certified Services

Tientallen bedrijven maken inmiddels gebruik van ons unieke arbozorgsysteem en ervaren hiervan de voordelen. Wilt u óók ontzorgd worden? Neem dan contact op met één van onze adviseurs en plan een vrijblijvend, oriënterend gesprek in om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen!
Verzuimbegeleiding

Als aanvulling op het standaard arbozorgsysteem is er de mogelijkheid om uw verzuimbegeleiding door ons te laten uitvoeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de administratie van ziekmeldingen of het begeleiden van een UWV-traject bij langdurig verzuim.

Certified Services is geen arbodienst maar vervult namens u de rol van werkgever in het verzuimtraject.

Laat onze service voor u werken!

Bent u ook geïnteresseerd in totale ontzorging? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.