Bedrijfsnoodplan

In de arbowet (Artikel 15) wordt gesteld dat iedere werkgever verantwoordelijk is voor:

 • Het aanwijzen van voldoende BHV’ers
 • Zorgdragen voor voldoende scholing van de BHV’ers
 • Zorgdragen voor zodanige uitrusting dat ze hun taken kunnen vervullen
 • Het zodanig organiseren van de BHV organisatie dat zij hun taken kunnen vervullen

Zoals te zien zijn de verplichtingen redelijk vrij. Simpelweg kan gesteld worden dat hier een plan voor gemaakt moet worden om te bepalen wat voldoende is. Dit doen we doorgaans door middel van een bedrijfsnoodplan.

Wat is een bedrijfsnoodplan?

Een bedrijfsnoodplan wordt ook wel BHV plan genoemd. Het is een draaiboek waarin staat aangegeven wat de organisatie moet doen als zich een calamiteit voordoet. 

Een bundeling van de maatregelen en voorzieningen die een bedrijf heeft getroffen om adequaat te kunnen reageren op ongevallen, ontruiming en andere noodsituaties. 

Het bedrijfsnoodplan maakt duidelijk wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en hoe de afstemming met hulpdiensten en andere organisaties geregeld is. Hoe beter de BHV-organisatie is voorbereid, hoe meer de gevolgen van een noodsituatie beperkt kunnen blijven. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving zo veel mogelijk verzekerd.

Zorg voor een pragmatisch bedrijfsnoodplan. Papieren plannen in de kast zorgen niet voor veiligheid, bruikbare plannen wel!

NEN 8112 - Bedrijfsnoodorganisatie

De NEN 8112 geeft handvatten voor het organiseren van de BHV organisatie. In deze norm staan diverse aandachtspunten alsmede enkele specifieke richtlijnen voor het organiseren van de BHV. De NEN 8112 wordt aangevuld door de NEN1414 voor het opstellen van bedrijfsnood plattegronden.

Standaard zijn alle Bedrijfsnoodplannen van Certified Services conform de NEN 8112 tenzij er een belangrijke reden is om hiervan af te wijken.

Kies voor Certified Services

Certified Services heeft zeer ruime ervaring met het opstellen van bedrijfsnoodplannen voor diverse soorten organisaties, van kapper tot oliehandel en tankstations. Neem contact op om te kijken wat we voor uw organisatie kunnen betekenen!
Wat staat er in een goed bedrijfsnoodplan?

Een bedrijfsnoodplan bevat in ieder geval onderdelen voor een gestructureerde ontruiming en hulpverlening

Enkele onderdelen die voorkomen zijn:

 • de organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • de structuur van de bedrijfshulpverlening;
 • de plaatsvervangers voor de bedrijfsvoering en de hulpverlening;
 • de afstemming met de gemeentelijke noodplannen.
 • Hoeveel BHV’ers zijn er nodig?
 • Hoe zijn de BHV’ers getraind?
 • Welke uitrusting is benodigd?

Laat onze service voor u werken!

Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.