Gevaarlijke stoffen

In bedrijven wordt veel gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen, variërend van licht tot zeer gevaarlijk, van giftig tot brandbaar. In al deze gevallen zijn bedrijven gebonden aan diverse maatregelen die genomen moeten worden om bijvoorbeeld brandgevaar te beperken of te voorkomen dat personen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen.

Aanvullende RI&E (ARI&E)

In sommige gevallen zijn er specifieke hoge risico’s. Er wordt dan een aanvullende RI&E opgesteld, de zogenaamde ARI&E. Deze dient opgesteld te worden voor risico’s die te maken hebben met zware ongevallen en aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Certified Services helpt u graag met het bepalen of u een ARI&E nodig heeft, maar u kunt dit ook zelf bepalen via de Rekentool van het RIVM. Download hier de handleiding van de rekentool.

ADR - Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Download het ADR
ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

Omdat het complexe materie is, dient ieder bedrijf dat gevaarlijke goederen vervoert een Veiligheidsadviseur ADR aan te stellen. Deze veiligheidsadviseur is opgeleid en gecertificeerd om de wetgeving te interpreteren en te implementeren binnen bedrijven. Certified Services heeft een aantal gecertificeerde veiligheidsadviseurs en kan voor uw bedrijf aangesteld worden als veiligheidsadviseur en de taken voor u uitvoeren. Ook kunt u zelf een veiligheidsadviseur opleiden.

Vervoer over het water (ADN) of over het spoor (RID) is ook onderhevig aan soortgelijke wetgeving. Ook in dit geval kan Certified Services u bijstaan.

Veiligheidsplannen

Afhankelijk van de aanwezige stoffen dient het bedrijfsnoodplan hier op aangepast te zijn. In sommige gevallen is het zelfs noodzakelijk een calamiteitenplan voor gevaarlijke stoffen of een crisisplan op te stellen. Deze complexe taken zijn volledig toevertrouwd aan Certified Services. Onze werkwijze is pragmatisch, bruikbaar en leesbaar. Immers, een dergelijk plan zal gebruikt moeten worden in zeer stressvolle situaties, en kan daarom geen juridische taal gebruiken die moeilijk leesbaar is!

Register gevaarlijke stoffen

Ieder bedrijf dient een register te hebben van de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn binnen het bedrijf. Deze registers worden bij Certified Services zeer pragmatisch opgesteld en voldoen volledig aan alle wet- en regelgeving.

Bij dit register dienen van iedere gevaarlijke stof veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) bijgevoegd te worden.

In veel gevallen is dit register niet aanwezig, maar in alle gevallen is dit wel verplicht. Ook bijvoorbeeld een kapper dient van alle haarverven die vallen onder de gevaarlijke stoffen een register bij te houden.

Cosmetica

Producenten van cosmetica hebben een speciale verantwoording. Deze middelen worden immers op de huid aangebracht. Ze kunnen hierdoor veel sneller leiden tot problemen dan andere stoffen die niet op de huid aangebracht worden.

Hierdoor is iedere producent verplicht om een aantal zaken te “notificeren”. Certified Services heeft dit voor diverse producenten in orde gemaakt zodat de producenten weer volledig voldoen aan de wet en regelgeving op dit gebied.

Indien u cosmetica in bulk inkoopt en “omvult” naar kleinere verpakkingen wordt u gezien als producent: De eindgebruiker heeft uw product met uw label. U dient daarom voor iedere verpakking een notificatie te doen, óók als u hetzelfde middel in meerdere verpakkingsgrootten verkoopt.

UFI Codering

Al lange tijd wordt er op alle verkochte gevaarlijke stoffen een CAS nummer toegekend. Dit is verplicht voor verkoop in de USA. Sinds januari 2020 is dit ook verplicht voor Europa onder de zogenaamde UFI wetgeving “Unique Formula Identifier”. U mag zelf UFI codes uitgeven onder bepaalde voorwaarden. Certified Services helpt u hier graag bij.

Kies voor Certified Services

Zoals u ziet dient er veel te gebeuren op gebied van gevaarlijke stoffen. Indien u kiest voor Certified Services bent u ervan verzekerd dat er niets vergeten wordt en we volledig te werk gaan.

In veel gevallen kunt u zelf ook een groot deel doen; we begeleiden u hier graag bij.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in advies over gevaarlijke stoffen of de PGS15? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.