De Safety Culture Ladder

De veiligheidsladder (Safety Culture Ladder of SCL) is een instrument om de veiligheidscultuur, gedrag en houding in bedrijven te meten en aan de hand hiervan te verbeteren. De nadruk ligt bij de veiligheidscultuur. De veiligheidsladder is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de trede. De SCL is toepasbaar bij alle bedrijven maar wordt voornamelijk toegepast binnen de bouw, infra en petrochemie.

Waarom de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder is met name geschikt in organisaties waar de technische maatregelen voorhanden zijn en geregeld. Maar daarna wordt het belangrijkste punt de mensen. Er zijn twee redenen om de Safety Culture Ladder toe te passen.
 • Verbeteren van veiligheid binnen de organisatie
  De technische maatregelen kunnen genomen zijn maar hoe gaat de medewerker er mee om? Het is alom bekend dat soms technische maatregelen worden genegeerd of verwijderd. De Safety Culture ladder is een instrument om te meten hoe de medewerkers er mee omgaan en de organisatie naar een hoger niveau van veiligheid te brengen.
 • De opdrachtgever stelt het verplicht
  Steeds meer opdrachtgevers stellen de veiligheidsladder verplicht. Waar vroeger de nadruk lag op de technische maatregelen willen opdrachtgevers ook zien dat hier goed mee omgegaan wordt. De Safety Culture Ladder stelt de opdrachtgevers in staat dit te meten.

Hoe te behalen?

 • Inlezen & kiezen van het type certificaat

  Welk certificaat is van belang en past de veiligheidsladder bij de organisatie
 • Zelfbeoordeling
  Doe de self assessment questionnaire (SAQ) of laat deze door Certified Services begeleiden.
 • Toetsing door Certificatieinstelling
  Een certificerende organisatie voert de audit uit.
 • Toekenning trede
  Na de audit kunt u opgenomen worden in het register.
 • Hercertificatie
  Jaarlijks dient het certificaat verlengd te worden.

Wat kan Certified Services voor u betekenen?

Certified Services heeft al diverse bedrijven door de veiligheidsladder certificering geholpen waarbij de kracht er daarin zit dat er een koppeling gemaakt kan worden met de technische kant en andere veiligheidsaspecten.

 

Weten wat  de veiligheidsladder voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van uw adviseurs.

Kies voor Certified Services

tekst

Laat onze service voor u werken!

Interesse? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.