Wat is de ISO 9001?

Wanneer het gaat over “ISO-normen”, denkt men vaak aan de ISO 9001 norm. Hoewel dit slechts één van de vele ISO-normen is, is dat een logische gedachte. Deze norm stelt eisen aan kwaliteitsmanagementsystemen en kan zodoende op nagenoeg alle bedrijven toegepast worden. Elk bedrijf wil immers kwaliteit leveren, en het liefst op de meeste efficiënte wijze.

De norm geeft geen concrete oplossingen om eraan te kunnen voldoen. De essentie is dat bedrijven streven naar doorlopende verbetering, en in procedures vastleggen hoe zij dit willen bereiken. De doelstellingen van de ISO 9001 norm zijn onder andere:

  • focus op leiderschap en betrokkenheid bij het topmanagement;
  • risicogericht denken;
  • een bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen;
  • nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen;
  • communicatie en bewustwording.

Voordelen

Het voeren van een ISO 9001 certificering heeft meerdere voordelen. Het is een internationaal erkende norm en vaak zal er door buitenlandse leveranciers of klanten gevraagd worden dat u dit certificaat bezit. Het toont immers aan dat uw kwaliteitsmanagement onafhankelijk is goedgekeurd.

Daarnaast werkt een ISO-certificering van zichzelf al kwaliteitsverhogend. Door vast te leggen hoe uw bedrijf op alle fronten de kwaliteit wil verhogen, zal dit in uw bedrijfscultuur geïntegreerd worden.

Certificatie

Wanneer u naar tevredenheid een kwaliteitsmanagementsysteem hebt opgezet, kunt u dit onafhankelijk laten certificeren. Er zijn een aantal certificerende instellingen die hiervoor geaccrediteerd zijn en dus ook een hoge standaard aanhouden. Zij voeren een audit uit en bepalen of u inderdaad voldoet aan de ISO 9001 norm. Hiervoor krijgt u een certificaat, dat na een aantal jaar met een nieuwe audit verlengd kan worden. 

Certificatie lijkt vaak een bureaucratisch proces. In de praktijk zorgt certificatie voor vertrouwen en een continue prikkel tot verbetering. Met een certificaat bewijst u richting uw klanten dat u aan de laatste standaarden voldoet en dat ze veilig zaken met u kunnen doen.

ISO of NEN?

Wat is het verschil? ISO is de wereldwijde benaming voor de vastgelegde kwaliteitsnormen. Deze zijn dus in elk land hetzelfde. Ieder land heeft op deze kwaliteitsnormen nog eigen aanvullingen, met daarin verschillende eisen en richtlijnen. In Nederland heten deze aanvullende kwaliteitsnormen NEN. Europese normeringen heten EN en Duitse heten DIN.

De NEN-EN-ISO 1200 is bijvoorbeeld een norm die voldoet aan de wereldwijde ISO, maar ook overeenkomt met de Europese norm, die op zijn beurt overeenkomt met de Nederlandse NEN. In Duitsland zal deze norm vaak DIN-EN-ISO genoemd worden.

Soms is er het risico op verwarring als de nummers overeenkomen, maar het voorvoegsel niet. De NEN 3140 norm gaat bijvoorbeeld over Bedrijfsvoering van elektrische installaties met laagspanning, terwijl de ISO 3140 norm gaat over het sap van zoete sinaasappels!

Kies voor Certified Services

Verhoog uw commerciële slagkracht, verbeter interne processen en pak nieuwe kansen met de juiste certificatie trajecten begeleid door Certified Services.
Wat kan Certified Services voor u betekenen?

Omdat wij vanuit Certified Services geen audits voor certificatie uitvoeren, kunnen en mogen wij u van A tot Z voorzien van advies in het certificatieproces. Wij hebben veel ervaring met de wijze waarop er ISO-audits uitgevoerd worden en weten daarom precies waar u op moet letten.

Streeft u ook naar een hogere kwaliteit? Neem dan contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen assisteren met betrekking tot de ISO 9001.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in een van de cursussen bij Certified Services? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.