Algemene informatie

Er is een Nederland een groot pallet aan keurmerken voor opleidingen: zo zijn er bijvoorbeeld al 8 organisaties die een erkend certificaat voor Kinder-EHBO uitgeven; voor BHV, waar geen regulering onder de ISO 17024 is, zijn dat er nog veel meer.

Een logische vervolgvraag is dan welke waarde een certificaat heeft: wie controleert immers de controleur?

Hiervoor is de ISO 17024 norm in het leven geroepen. Deze norm geeft kaders voor certificerende instellingen (CI) die persoonscertificaten uitreiken. In Nederland ziet de Raad voor Accreditatie (RvA) toe op de kwaliteit van de certificerende instellingen en toetst dit bij audits.

Beroepsgroepen

Er zijn in Nederland 6 beroepsgroepen waarvoor verplicht is dat het certificaat onder de ISO 17024 richtlijnen is afgegeven:

  • NDT Onderzoeker
  • Lasser
  • Elektrotechnicus
  • Lasinspecteur
  • Loopbaanadviseur
  • Samensteller drukapparatuur

Dit zijn uiteraard niet de enige beroepsgroepen waar een persoonscertificaat onder ISO 17024 van waarde is. De norm is internationaal erkend. Hierdoor zullen certificaten, die uw organisatie uitgeven, aanmerkelijk in aanzien stijgen omdat de processen en kwaliteit van uw organisatie onafhankelijk getoetst en geborgd worden.

Voldoen aan de NEN-EN-ISO 17024?

De 17024 normering schrijft CI’s een aantal inhoudelijke en procesmatige eisen voor. Zo moet personeel, dat belast is met het toekennen van certificaten, aantoonbaar inhoudelijk bekwaam zijn. Daarnaast moet de CI procedures vastleggen voor het opstellen van certificatieschema’s, de examinering en het aansluitende toezicht op de certificaathouder. Zij dient belangenverstrengeling zoveel mogelijk vooraf te identificeren en tegengaan.

Wanneer u aan de benodigde eisen voldoet, kunt u een audit aanvragen bij de Raad voor Accreditatie. Zij nemen de bedrijfsprocedures en -documenten door, op basis waarvan de accreditatie vervolgens toegekend wordt. Vanuit de toezichthoudende functie van de RvA zal er periodiek gecontroleerd worden of uw organisatie nog voldoet aan de actuele eisen. De Raad voor Accreditatie is de enige accrediterende organisatie in Nederland.

Wat is een ISO-norm?

ISO-normen zijn documenten met eisen, specificaties en richtlijnen waarmee kan worden vastgesteld of producten, processen en diensten voldoen aan internationale afspraken. De ISO normen zijn een hulpmiddel voor een organisatie om deze structuren en de processen duidelijk in kaart te brengen. Deze normen zijn een belangrijk criterium geworden voor bedrijven bij de selectie van leveranciers. Een ISO certificaat toont aan dat uw producten, processen of diensten aan de eisen voldoen.

Kies voor Certified Services

Vanwege onze jarenlange ervaring met ISO-trajecten kunnen wij u als certificerende instelling op een praktische, toegepaste wijze begeleiden bij het aanvragen van uw NEN-EN-ISO 17024 accreditatie. We nemen samen met u door welke procedures u reeds heeft vastgelegd en of deze voldoen; daarnaast ondersteunen we bij het opstellen van procedures die nog missen. Omdat wij langdurige samenwerkingen met diverse andere CI’s hebben, kunnen we dit traject snel en “hands-on” voor u vormgeven.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in advies door Certified Services? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.