Algemene informatie

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten is er steeds meer aandacht voor luchtvrachtveiligheid. Logisch, want het economisch verkeer moet blijven rollen.

Omdat het onmogelijk is met de huidige turn-around tijden een vliegtuig snel genoeg de lucht in te krijgen terwijl alle vracht gescreend wordt, is de veilige keten opgesteld. Zo kan luchtvracht al eerder veilig verklaard worden.

Beveiligingsadviseur Luchtvracht (Extern)

Voor veel bedrijven is een interne Beveiligingsadviseur Luchtvracht een prijzige aangelegenheid. Elke Erkend Luchtvracht Agent en Bekende Afzender is verplicht om een Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL) aan te stellen.

De eigen medewerker, die de taak als Beveiligingsadviseur krijgt toegewezen, moet dit doen naast de dagelijkse werkzaamheden. Zolang er intern geen aanleiding is, kan er dan ook weinig aandacht worden gegeven aan ontwikkelingen op gebied van luchtvrachtveiligheid, aanpassingen in wet- en regelgeving, nieuwe EU-verordeningen e.d. 

Certified Services heeft als externe Beveiligings-Adviseur Luchtvracht als belangrijke taak, om van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Zodat u als cliënt van professioneel, onderbouwd advies voorzien blijft.

Certified Services begeleidt uw bedrijf volledig binnen het hele proces van aanmelding tot audit, van tussentijdse audit tot update. Met een externe BAL bent u altijd up to date!

Bekende Afzender (KC)

De bekende afzender (ook wel Known Consignor genaamd) is een partij die zich binnen de veilige keten bevindt als afzender. De bekend afzender verstuurt zijn vracht via een erkend luchtvrachtagent op een veilige wijze waardoor de vracht een veilige status blijft behouden.

Een bekend afzender kan die status om drie redenen aanvragen:

  • Snelheid van versturen
  • Kostendrukkend versturen
  • Onmogelijkheid tot screening

Indien een partij zeer snel moet kunnen schakelen betreffende het versturen van luchtvracht is het een snellere manier om vracht als veilig te kunnen versturen. Screening of onderzoek hoeft niet immers meer plaats te vinden. Deze methode kan ook kostendrukkend werken omdat er geen (dure) externe onderzoeken mee benodigd zijn. Doorgaans geldt: Hoe eerder in de keten veilig gewerkt, wordt hoe goedkoper het wordt.

In sommige gevallen is het onmogelijk om vracht luchtvracht veilig te verklaren. Een schoolvoorbeeld is een vat olie. Het is niet mogelijk deze met andere middelen te onderzoeken en daarom kan dit enkel vanaf de bron veilig verklaard worden.

Certified Services kan u begeleiden in het proces om de audit van de Koninklijke Marechaussee succesvol te doorlopen.

Erkend Luchtvrachtagent (RA)

In tegenstelling tot de bekend afzender zal een erkend luchtvracht agent (ook wel Regulated Agent / RA) geen leverancier zijn van goederen, maar zich richten op de handling, logistiek en andere niet-productiegerichte zaken.

Een Erkend Luchtvracht Agent heeft een aantal andere voordelen op gebied van veilig verklaren en toegang hebben tot bepaalde delen van de luchtvrachtveilige keten.

Een belangrijk aspect van de status Erkend Luchtvrachtagent (al dan niet na vaste afzender geweest te zijn) is het service aspect. Door Erkend Luchtvrachtagent te worden kunt u uw klanten een diepgaandere service bieden en meer diensten aanbieden, waarbij de vracht ook onder uw begeleiding veilig verklaard kan worden.

Wilt u meer informatie over de voordelen van Erkend Agentschap? Neem dan contact op met Certified Services.

Kies voor Certified Services

Certified Services heeft jaren ervaring binnen de luchtvrachtsector en kan uw ondersteunen of ontzorgen op alle facetten binnen de luchtvrachtveiligheid. Neem contact op met uw adviseur om te bekijken wat CS voor uw bedrijf kan betekenen!
Opleidingen

In het kader van de opleidingen Medewerker Luchtvracht, Controleur Luchtvracht en Beveiligingsadviseur Luchtvracht kan Certified Services u ook van dienst zijn.

Onze docenten zijn geaccrediteerd voor de opleidingen MLV, CLV en BAL. En onze lesmaterialen zijn gecertificeerd voor de opleidingen Medewerker Luchtvracht en Beveiliging Bewustzijnstraining (Ook wel Security Awareness)

U vindt onze opleidingen in het register van de Koninklijke Marechaussee onder de naam IRP Training.

Laat onze service voor u werken!

Heeft u behoefte aan advies inzake luchtvracht? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.