Algemene informatie

Machines dienen per definitie te voldoen aan de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG); in sommige gevallen ook aan de elektrische richtlijn (2014/35/EU) of andere van toepassing zijnde normeringen of wetgeving.

In vrijwel alle gevallen dienen machines te worden voorzien van een CE-markering. De verantwoording hiervoor ligt bij de fabrikant. Indien de fabrikant zich buiten de Europese Unie bevindt, wordt de importeur aangemerkt als fabrikant en is hij/zij verantwoordelijk voor de CE-markering.

De CE-markering is geen keurmerk. Het is een markering die de fabrikant zelfstandig aanbrengt en daarmee aangeeft dat de machine voldoet aan de machinerichtlijn.

Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

Hoe gaat een CE-proces?

De fabrikant neemt alle tekeningen, berekeningen, testen en inkoop-certificaten en bundelt deze in het zogenaamde Technisch Dossier (TD). De fabrikant zal ook een deugdelijke risico-analyse dienen toe te voegen aan het technisch dossier alsmede welke maatregelen naar aanleiding hiervan zijn genomen.

De fabrikant beoordeelt vervolgens het TD op basis van de van toepassing zijnde normen, wetgeving en Europese verordeningen. Dit verklaart hij door middel van een zogenaamde conformiteitsverklaring. Deze conformiteitsverklaring wordt ondertekend door de directie en is wettelijk bindend.

Als laatste stap mag de fabrikant het CE-logo aanbrengen op zijn product.

Niet-voltooide machines

Indien de geproduceerde machinedelen niet bedoeld zijn voor een zelfstandig gebruik en enkel verkocht worden aan een producent van een machine is het mogelijk een deel van een machine zonder CE te verkopen. Echter, redelijkerwijs voorzienbaar gebruik speelt daarbij een belangrijke rol. U kunt dus niet zomaar volstaan met het aanbrengen van een waarschuwing op het product terwijl u kunt verwachten dat deze waarschuwing wordt gerealiseerd. 

Wilt u weten hoe ver u hierin kunt gaan? Neem dan contact op met uw adviseur.

Import van buiten de Europese Unie

In de huidige tijd is het gemakkelijker dan ooit om producten van buiten de Europese Unie te importeren. In veel gevallen horen onze adviseurs van onze klanten dat de CE-markering door de fabrikant in China geregeld is. Hoewel productielanden buiten Europa ons willen doen geloven dat dit klopt, is dit per definitie niet mogelijk. De CE-markering dient in Europa aangebracht te worden en het eerste bedrijf binnen Europa is hiervoor aansprakelijk: de fabrikant dan wel de importeur,

Neem daarom geen risico en laat door een kundig adviseur een normonderzoek uitvoeren waaruit blijkt aan welke zaken voldaan dient te worden om het product op een veilige manier in Europa in de markt te kunnen zetten.

China Export

Voor landen buiten de Europese unie is het zeer aantrekkelijk om simpelweg een CE markering aan te brengen en (onervaren) importeurs te vertellen dat CE al “geregeld” is.

Veel apparaten zijn voorzien van een verkeerde markering. Gekscherend wordt dit ook vaak China Export genoemd omdat deze vaak in Azië worden aangebracht.

Als importeur dien je daarom zeer bedacht te zijn op het gebruik van dit “keurmerk”. Er zijn geen voorwaarden om het “china export” keurmerk te gebruiken. Het China Export logo wordt vaak gebruikt ter misleiding van een Europese importeur.

China Export betekent niet dat het product niet veilig is, maar om dit aan te tonen laat u eerst een normonderzoek uitvoeren.

Kies voor Certified Services

Certified Services heeft veel ervaring in het ontzorgen van producenten met betrekking tot machineveiligheid. Gaat u importeren of een product ontwikkelen?

Neem dan vrijblijvend contact op, wij vertellen u graag of dat u stappen moet ondernemen of vrij bent tot import.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in een keuringstraject met betrekking tot de machinerichtlijn? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.