Algemene informatie

Iedereen wil op een dagje uit natuurlijk vol vertrouwen in een attractie op de kermis of in een pretpark stappen. In het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) is daarom de wettelijke eis opgenomen dat attracties aan veiligheidseisen voldoen. Die eisen gelden zowel voor ontwerp, bouw, ingebruikname en de gebruiksfase van attracties. De onderwerpen van keuring gaan van kermisattracties tot attracties in grote pretparken, zoals achtbanen. Certified Services is hierin een volwaardig partner om ervoor te zorgen dat uw bestaande attracties betrouwbaar zijn en uw nieuwe attracties een betrouwbaar succes worden.

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Een pretparkattractie kan gezien worden als een machine. Voor pretparkattracties is echter een andere wetgeving van kracht, namelijk het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Ook is het verplicht een aangewezen keuringsinstelling een onderzoek te laten uitvoeren en deze goed te keuren.

Certified Services is geen aangewezen keuringsinstelling binnen het WAS. Het advies dat gegeven wordt, de risicoanalyses en begeleiding maken het mogelijk dat de attractie snel goedgekeurd wordt door een gedegen onderzoek.

Speeltoestellen

Speeltoestellen geplaatst in een openbare ruimte moeten voorzien zijn van een goedkeuring door een aangewezen keuringsinstelling. In veel speeltuinen staan verouderde of zelfgebouwde speeltoestellen: óók daarvoor geldt deze wetgeving.

In geval van een ongeval is de uitbater van de speelgelegenheid verantwoordelijk. Laat daarom vrijblijvend een veiligheidsscan uitvoeren om te bekijken wat er in uw speeltuin verbeterd dient te worden.

Gedegen ervaring

Certified Services heeft al diverse producenten van pretpark- en kermis attracties begeleid naar een goedgekeurde attractie.

Onder andere in de Efteling, Toverland, diverse Duitse en Belgische pretparken zijn er attracties te vinden waar Certified Services verantwoordelijk was voor een gesmeerd keuringsproces. Ook buiten de Europese Unie vinden steeds meer bedrijven de weg naar gedegen advies, zoals het Angry Birds pretpark in St. Petersburg. Ook in de Filippijnen, China en de VS staan attracties die door CS ondersteund zijn.

Kies voor Certified Services

Met de hulp van Certified Services vermindert u het risico op een prijzige herkeuring en bent u verzekerd van een goede begeleiding. Neem contact op met uw adviseur om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in een adviestraject door Certified Services? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.