Keuring van elektrische gereedschappen conform de arbowet en NEN 3140.
Inspectie van trappen en ladders conform EN 131, NEN 2484 en volgens de arbowet.
Bulkinspectie van rolsteigers conform NEN-EN 1004 en volgens de arbowet.
Inspectie klimmateriaal volgens de arbowet en het warenwetbesluit.
Keuring en inspectie conform de diverse van toepassing zijnde normen en wetgeving waaronder de wegenverkeerswet, machinerichtlijn en Arbo-besluit artikel 7.
Keuring en inspectie conform de verschillende normen en de arbowetgeving waaronder NEN-EN 15635 en NPR 5055-1.
Keuring en inspectie van speeltoestellen volgens het warenwetbesluit Attractie en speeltoestellen en NEN-EN 1176.
Keuring en certificering van Pretparkattracties conform het warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen en NEN-EN 13814.
Risicostudies betreffende machineveiligheid, constructieveiligheid en de uitvoering van load tests.

Laat onze service voor u werken!

De kracht van Certified Services is om de wet- en regelgeving goed te interpreteren. Zo passen we  de juiste en meest efficiënte manier voor u toe als het gaat om keuren, inspecteren en onderhouden van uw materieel of attracties. 

Onze keurmeesters zijn breed opgeleid en zullen ook advies kunnen geven over veiligheidsgerelateerde zaken.

Wilt u zien hoe wij invulling geven aan de ons gegunde opdrachten? Neem dan contact op!

Wat is keuring en inspectie?

Keuring en inspectie is een breed vakgebied. Diverse zaken dienen gekeurd, geïnspecteerd of onderhouden te worden na schade en/of op periodieke basis.

In sommige gevallen is een keuring wettelijk verplicht en is de termijn ook vastgelegd in de betreffende wet- en regelgeving. In andere gevallen vindt een keuring enkel plaats voor het product op  de markt gebracht wordt.In weer andere gevallen is de inspectietermijn afhankelijk van het gebruiksdoel en de risicoanalyse.

Certified Services heeft verregaande ervaring in deze diverse disciplines met een uitgebreid team van keurmeesters en veiligheidskundigen.

Wat kan Certified Services voor u betekenen?

Interesse of vragen over keuringen & inspecties? Neem contact op!