Keuring elektrische handgereedschappen

Volgens de wettelijke richtlijnen dient u uw gereedschap frequent te (laten) keuren door gecertificeerde personen. Wanneer u over grote hoeveelheden gereedschappen en materiaal beschikt, is het lastig overzicht te behouden en uw werkplek 100% veilig te houden.

Het keuren van elektrisch gereedschap behoeft specifieke kennis en apparatuur. Zo dienen al uw elektrische arbeidsmiddelen gekeurd te worden op basis van de NEN 3140 norm. Deze norm is ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven om een veilige werkplek te creëren en onderhouden. Hierin staan alle criteria voor het beheren en keuren van uw elektrisch gereedschap. Onder elektrische arbeidsmiddelen verstaan we al uw elektrisch gereedschap, maar ook verlengsnoeren en meetapparaten.

De arbowet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige werksituatie om het risico zo laag mogelijk te houden.

De keuring

De keuring dient uitgevoerd te worden door een keurmeester die voldoende deskundig is om de taak te volbrengen. Certified Services is als opleider voor keurmeesters volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en kan deze keuring daarom voor u uitvoeren.

Onze gecertificeerde keurmeester komt met de nodige gereedschappen naar uw locatie, waar hij de materialen komt keuren. Het materiaal kunt u zelf klaarleggen, maar het is ook mogelijk dat onze keurmeester zich zelf door het bedrijf begeeft om zelf te inventariseren welk materiaal er gekeurd moet worden.

Waar wordt op geïnspecteerd?

Bij de inspectie elektrische handgereedschappen wordt op diverse zaken gelet, afhankelijk van het geïnspecteerde arbeidsmiddel. Bij elektrische handgereedschappen wordt onder andere geïnspecteerd op:

  • Visuele inspectie;
  • aanwezige CE-markering;
  • intacte aansluitsnoeren;
  • intacte behuizingen;
  • of de veiligheidsmaatregelen (nog) aanwezig zijn;
  • de weerstanden en lekstromen binnen de normen zijn.

Voor de elektrische handgereedschappen zijn naast deze punten nog vele andere punten waar onze keurmeesters op letten, afhankelijk van het gekeurde product.

Advies

De gangbare termijn voor keuring van elektrische handgereedschappen is 1 jaar. Indien er specifieke risico’s zijn kan dit niet voldoende zijn. De hoger veiligheidskundigen van Certified Services zijn wettelijk gecertificeerd om hier een uitspraak over te doen en komen graag langs om in geval van specifieke risico’s te bekijken wat voor u nodig is.

Ook in geval van speciale apparatuur, zelfbouw of “oudere” apparatuur kan Certified Services een uitkomst bieden. Voor nieuwbouw of zelfbouw leest u meer hierover bij de machinerichtlijn.

Kies voor Certified Services

Certified Services kan veel voor u betekenen, maar we maken graag kennis om te bekijken wat we voor u willen betekenen. Samen met u bepalen we de strategie, en bepalen we wat de beste oplossing voor u is.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in een van de cursussen bij Certified Services? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.