Algemene informatie

Conform de eisen gesteld in bijvoorbeeld de machinerichtlijn, Warenwetbesluit Machines en het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen dient uw machine of attractie onderworpen te worden aan een risicoanalyse.

Uit deze risicoanalyse kan in sommige gevallen blijken dat er een load test benodigd is. Ook kan een load test wettelijk voorgeschreven zijn of gewenst aan de hand van gebruik.

Voorzorgsmaatregelen

De machinerichtlijn, en vrijwel alle andere veiligheidswetten en richtlijnen, geven in het merendeel van alle vragen altijd als antwoord: Neem voorzorgsmaatregelen, voer een risicoanalyse uit, zorg ervoor dat het veilig is. Een eenduidig antwoord is vaak niet mogelijk.

Tenzij genoemd in bijlage IV van de machinerichtlijn of in het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen, is de fabrikant er vrijwel altijd voor verantwoordelijk zelfstandig een CE-markering aan te brengen.

Hijsen

Een exploitant of fabrikant van een machine dient in geval van hijsbewegingen te garanderen dat:

  • de hijsbeweging veilig is en geen “onverwachte bewegingen” met zich meebrengt;
  • de “aangebrachte bevestigingspunten” veilig zijn en geschikt voor het doel.

Er dient simpelweg door middel van een risicostudie aangetoond te worden dat de hijsbeweging veilig is.

Indien er een risicoanalyse op losgelaten wordt, zal er in veel gevallen geconstateerd worden dat mens of machine gevaar lopen als de faalvorm optreedt, waardoor het onvermijdelijk is dat er een load test uitgevoerd wordt.

Certified Services beoordeelt met u de risico’s en maakt een plan van aanpak voor een veilig gebruik van de door u gebouwde hijsinrichtingen.

Enkele wetten

2006/42/EG Artikel 1.3.3

“Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om risico’s in verband met vallende of uitgeworpen voorwerpen te voorkomen.”

2006/42/EG Artikel 4.4.2.d.

“indien nodig, een beproevingsverslag met details betreffende de statische en dynamische beproevingen die door of voor de fabrikant of diens gemachtigde zijn verricht;”

Bovenstaande twee artikelen zijn afkomstig uit de Europese machinerichtlijn en zijn zeker niet volledig. Om tot een onderbouwd antwoord te komen gaan wij graag met u in gesprek over wat wij kunnen betekenen.

Kies voor Certified Services

Certified Services kan u bijstaan in de risicoanalyse en indien nodig de load-test voor u verzorgen. Onze specialisten hebben al diverse testen ontworpen voor bijvoorbeeld producten van de Nederlandse, Franse en Belgische marine. Neem contact op om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.
Certificering

Indien dit gewenst is, kan Certified Services de load test onder certificaat uitvoeren van bijvoorbeeld Lloyds Marine te Rotterdam. Ook certificaten van andere zogenaamde Notified Body’s zoals TÜV of DNV-GL zijn mogelijk.

Om te kunnen aangeven welke certificaten mogelijk zijn dienen wij eerst de machine te beoordelen. Hierna kunnen we u een duidelijk antwoord geven op uw certificeringsvraagstuk.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in een load test door Certified Services? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.