Algemene informatie

Iedereen wil dat zijn of haar kinderen veilig zijn. Kinderen moeten ook op kunnen groeien in een omgeving waarin ze veilig kunnen leren en hun motoriek kunnen ontwikkelen.

Speeltoestellen dragen bij aan een goede ontwikkeling van kinderen maar dienen wel veilig te zijn. Hiervoor is een periodieke inspectie vereist voor alle publiekelijk toegankelijke speeltoestellen.

Inspectie voor eigenaren van een speeltoestel

Om kinderen veilig te kunnen laten spelen, is het belangrijk de veiligheid van speeltoestellen en speelgelegenheden te waarborgen. Hiervoor is een periodieke keuring vereist. Na deze inspectie stellen wij een duidelijk en overzichtelijk keuringsrapport op. Dit inspectierapport voegt u toe aan het logboek dat Certified Services voor u opstelt. Hierin vindt u alle inspecties, gebreken en reparaties terug.

Goed onderhoud aan speeltoestellen voorkomt onveilige situaties voor kinderen. Ook zorgt het voor een nette uitstraling van uw speelterrein. Certified Services heeft ruime ervaring in keuren en maakt voor u inzichtelijk waar extra onderhoud dient plaats te vinden.

Wij adviseren u minimaal één keer per jaar uw speeltoestellen te laten keuren door deze inspecteurs. Deze keuringen moeten plaatsvinden om te controleren of alle speeltoestellen voldoen aan de normen, zoals die zijn opgenomen in het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS).

Waar wordt op geïnspecteerd?

Bij de inspectie van speeltoestellen letten onze keurmeesters op diverse zaken, afhankelijk van het geïnspecteerde toestel. Bij speeltoestellen inspecteren zij onder andere op:

 • typeplaatje;
 • typegoedkeuring;
 • normgebruik;
 • aanpassingen toestel;
 • vrije valruimte;
 • valhoogte;
 • bodembedekking;
 • staat van het hout, metaal of kunststof;
 • aanwezigheid gevaarlijke objecten;
 • stevigheid van het toestel;
 • aanwezigheid van wettelijk verplichte voorzieningen.

Voor de speeltoestellen zijn naast deze punten nog vele andere punten waar onze keurmeesters op letten, afhankelijk van het gekeurde product. Uw adviseur kan na een inventarisatie helder maken op welke punten uw rolsteigers specifiek gekeurd dienen te worden.

Opleiding beheerder speelgelegenheid

De beheerder van een speelgelegenheid heeft de verantwoordelijkheid om regelmatig de speeltoestellen te inspecteren. Dit gebeurt dan naast de jaarlijkse keuring. Ook reparaties en aanpassingen dienen volgens de regelgeving en veiligheidsnormen plaats te vinden.

Certified Services biedt u deze opleiding aan. Na het volgen van de opleiding dient er specifiek gereedschap aangeschaft te worden om de keuring te kunnen uitvoeren, wat echter tot een extra kostenpost leidt. Certified Services heeft hiervoor huursets beschikbaar om u optimaal te kunnen ondersteunen in deze taak.

Kies voor Certified Services

De speelplaatsbeheerder is primair verantwoordelijk voor de veiligheid op de speelplaats maar heeft in het dagelijks leven behoefte aan een sparringspartner.

CS is deze sparringspartner en maakt graag kennis met u.

Neem voor een afspraak contact met ons op!

Wat kan Certified Services voor u betekenen?

De hierboven beschreven periodieke inspectie is de verantwoordelijkheid van de speelplaatsbeheerder. De fabrikant heeft de verplichting om het toestel conform het warenwetbesluit attractie en speeltoestellen af te leveren. Ook in geval van zelfbouw.

Certified Services staat diverse fabrikanten bij op gebied van de AKI-goedkeuring die conform het warenwetbesluit attractie en speeltoestellen verplicht is. Met de bijstand van Certified Services is de keuring een gemakkelijke stap. Wij staan u bij, stellen het benodigde technisch constructiedossier op en zorgen dat uw speeltoestel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het WAS en de NEN1176. 

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de pagina Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in een keuring door Certified Services? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.