Algemene informatie

Ongevallen met trappen en ladders komen helaas regelmatig voor. Naast het ontbreken van kennis over het gebruik van klimmaterieel of een onjuiste manier van werken, is de oorzaak vaak ondeugdelijk klimmaterieel. Om het gebruik van ondeugdelijk materiaal tot een minimum te beperken, kunt u uw klimmaterieel laten inspecteren door één van onze keurmeesters. De keuringen en inspecties van ladders en trappen worden uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en voldoen volledig aan de arbowet.

De keuring

Onze gecertificeerde keurmeester komt met de benodigde gereedschappen naar uw locatie, waar hij de materialen komt keuren. Dit kan door u klaargelegd zijn, maar het is ook mogelijk dat onze keurmeester zich zelf door het bedrijf begeeft om zelf te inventariseren welk materiaal er gekeurd moet worden. Wat voor u de beste situatie is bespreekt u makkelijk met onze adviseurs.

Waar wordt op geïnspecteerd?

Bij de inspectie trappen en ladders wordt op diverse zaken gelet, afhankelijk van het geïnspecteerde arbeidsmiddel. Bij trappen en ladders wordt vooral geïnspecteerd op:

  • De algehele staat van het materiaal (visuele inspectie);
  • de rechtheid van de bomen en sporten;
  • of de sporten goed en deugdelijk vast zitten;
  • of de antislipfunctie van de voetjes nog aanwezig is.

Voor de trappen en ladders zijn naast de hierboven genoemde punten nog vele andere punten waar onze keurmeesters op letten afhankelijk van het gekeurde product. Uw adviseur kan na een inventarisatie helder maken op welke punten uw trappen en ladders specifiek gekeurd dienen te worden.

Eigen keurmeester

De keurmeester welke de trappen en ladders inspecteert dient deskundig te zijn om zijn taak te kunnen vervullen. Bij grotere hoeveelheden kan het interessant zijn om uw collega de opleiding tot keurmeester trappen en ladders te laten volgen.

Certified Services nodigt u graag uit om de opleiding te komen volgen indien de hoeveelheden zodanig groot zijn dat het voor u interessant is om de keuring intern uit te voeren.

We bespreken graag uw situatie om te bekijken of de beste oplossing bestaat uit extern of intern keuren en inspecteren van de arbeidsmaterialen.

Kies voor Certified Services

De gangbare termijn voor keuring van trappen en ladders is 1 jaar. Indien er specifieke risico’s zijn kan dit niet voldoende zijn. De hoger veiligheidskundigen van Certified Services zijn wettelijk gecertificeerd om hier een uitspraak over te doen en komen graag langs om in geval van specifieke risico’s te bekijken wat er in uw situatie nodig is.
Wat kan Certified Services voor u betekenen?

Certified Services kan veel voor u betekenen; we maken graag kennis om te bekijken wat we voor u willen betekenen. Samen met u bepalen we de strategie, en bepalen we wat de beste oplossing voor u is.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in een van de cursussen bij Certified Services? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.