ADR

Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin zijn regels gesteld waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen in Europa moet voldoen. Ook de verplichte ADR opleiding voor bestuurders van voertuigen is hierin geregeld.

ADR Basis, Tank, Klasse 1, Klasse 7

ADR Basis (Klasse 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)

Indien er een voertuig wordt bestuurd boven de vrijstellingsgrenzen in colli (stuksverpakkingen) is ADR Basis benodigd.

ADR Tank (Klasse 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)

Indien er een voertuig wordt bestuurd boven de vrijstellingsgrenzen in tanks (verpakkingen boven de 3000 Liter) is ADR Basis + Tank benodigd.

ADR Klasse 1

Indien er een voertuig wordt bestuurd boven de vrijstellingsgrenzen met daarin explosieve stoffen of er word een MEMU bestuurd is ADR Basis + Klasse 1 benodigd.

ADR Klasse 7

Indien er een voertuig wordt bestuurd boven de vrijstellingsgrenzen met daarin radioactieve stoffen is ADR Basis + Klasse 7 benodigd.

Certified Services geeft met regelmaat ADR opleidingen bij bedrijven met groepen chauffeurs vanaf 4 personen.

De opleidingen ADR Basis, Tank, Klasse 1 en Klasse 7 worden afgesloten met een officieel examen bij het CBR.

ADR Awareness

Wanneer er goederen vervoerd worden onder de vrijstellingsgrenzen, volstaat het certificaat “ADR Awareness”, een lichtere variant op het volledige ADR certificaat. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet er de laatste tijd steeds vaker op toe dat chauffeurs ook daadwerkelijk in bezit zijn van een geldig certificaat.

De opleiding wordt doorgaans in één dag gegeven en afgesloten met een theorie-examen bij u op locatie.

De opleiding ADR Awareness wordt afgesloten met een certificaat van certificeringsinstituut CIBOT.

Kies voor Certified Services!

Certified Services onderscheidt zich in de markt door een vernieuwende, concurrerende aanpak en het aanbod van korte competentie- en vooral praktijkgerichte cursussen, verzorgd door professionals uit de praktijk. Een eigen aanspreekpunt en snel antwoord op vragen behoren tot onze kracht.
ADR en Certified Services

Of het nu gaat om een kwalitatief goede opleiding of de aanstelling van een veiligheidsadviseur ADR: Certified Services heeft diverse docenten en adviseurs die u kunnen bijstaan. Neem contact op met een adviseur voor een aanbod op maat.

Laat onze service voor u werken!

Ieder bedrijf kan standaard opleidingen geven. Om u van het juiste pakket te voorzien is kennis nodig. Laat onze adviseur vrijblijvend met u meedenken en uw behoefte invullen buiten de standaardpakketten.
E-mail uw vraag naar info@certifiedservices.nl of laat een adviseur u terug bellen.