Gevorderde hulpverlener & Evenementenhulpverlener

Op veel locaties, waaronder bij evenementen, (bedrijfs)brandweer en soms zelfs politie is er behoefte aan een uitgebreidere opleiding met meer diepgang dan een normale EHBO opleiding.

De opleidingen zijn onder andere conform de nieuwe richtlijnen Evenementenzorg (VNEZ) en bestaan in twee varianten:

 • Evenementenhulpverlener 
 • Gevorderde hulpverlener

Het verschil in beide opleidingen is de setting: Op first responder niveau of binnen de evenementenbranche. De handelingen en vaardigheden zijn in beide gevallen gelijk.

Gevorderde hulpverlener

De gevorderde hulpverlenerscursussen zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

Eerstehulpverlener Categorie 1

Uitgebreide hulpverleningsopleiding voor de hulpverlener die verdieping zoekt en goed uitgerust wil zijn om te kunnen handelen in geval van nood.

Eerstehulpverlener Categorie 2

Uitgebreide hulpverleningsopleiding voor de hulpverlener die handelingen wil kunnen en mogen verrichten onder toeziend oog van een medisch professional, bijvoorbeeld ambulanceverpleegkundige.

Eerstehulpverlener Categorie 3

Uitgebreide hulpverleningsopleiding voor de hulpverlener die een professionele hulpverlener wil ondersteunen met de uit te voeren handelingen.

Evenementenhulpverlener

Download HIER de informatiesheet Evenementenhulpverlener.

In april 2019 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) gepresenteerd. De norm stelt o.a. eisen aan competenties voor hulpverleners (zowel EHBO’ers als zorgprofessionals) en streeft op die manier naar uniformiteit en duidelijkheid. Om EHBO’ers op te kunnen leiden conform de eisen van de VNEZ is de cursuslijn Evenementenhulpverlener (EVH) opgezet

De Evenementenhulpverlener opleidingen zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Evenementenhulpverlener Categorie 1
 • Evenementenhulpverlener Categorie 2
 • Evenementenhulpverlener Categorie 3

De opleiding evenementenhulpverlener is gelijk aan de opleiding gevorderde hulpverlener en richt zich specifiek op de evenementenhulpverlening.

Kies voor Certified Services!

Certified Services heeft een zeer uitgebreid aanbod van eerstehulp opleidingen. Neem voor de mogelijkheden en uw wensen contact op met uw eigen Certified Services adviseur of laat uw telefoonnummer achter via het bel-me-terug verzoek.
ADR en Certified Services

(Evenementen)Hulpverlener Categorie 1

Deze tweedaagse opleiding behandelt alle onderwerpen en handelingen die een hulpverlener zelfstandig mag verrichten. Alle onderwerpen van de opleiding Basis Eerste Hulp komen aan bod, en hier wordt dieper op de theorie ingegaan.

(Evenementen)Hulpverlener Categorie 2

Categorie 2 hulpverlener borduurt verder op de Categorie 1 opleiding. Deze 3-daagse opleiding behandeld diverse eerstehulp onderwerpen en handelingen welke onder toezicht van een medisch professional verricht mogen worden. 

 

Aan bod komen onder andere: 

 • Aanleggen aluminium spalk in de aangetroffen stand
 • Afname (integraal)helm door middel van de PORLES en Roger-methode
 • Trauma jaw thrust
 • Assisteren adrenaline auto-injector
 • Tellen van de ademfrequentie
 • Meting van zuurstofsaturatie
 • Meting van hartfrequentie
 • Meting van bloeddruk (automatisch)
 • Meting en interpretatie van lichaamstemperatuur
 • Overdracht d.m.v. AMPLE en SBAR

(Evenementen)Hulpverlener Categorie 3

Deze 3-daagse opleiding gaat verder waar categorie 2 ophoud. In deze opleiding worden diverse onderdelen behandeld waarbij een professioneel hulpverlener mee ondersteund dient te worden. 

Onder andere wordt behandeld: 

 • Aansluiten van 3/5/12 afleidingen ECG
 • Uitvoeren log-roll of Lift and Slide methode
 • Aanleggen nekspalk
 • Fixeren op een wervelplank
 • Fixeren in een vacuümmatras
 • Aanleggen vacuümspalk
 • Aanleggen bekkenstabilisator
 • Toediening van zuurstof
 • Interpretatie van ademfrequentie, zuurstofsaturatie, hartfrequentie en bloeddruk (automatisch)
 • Meting en interpretatie van bloedglucose
 • Uitzuigen mond/keelholte
 • Voorbereiden infuussysteem
 • Optrekken medicatie

Alcohol en Drugs

Alcohol en Drugs is een specifiek onderwerp binnen de hulpverlenersopleidingen.

Certified Services biedt een speciaal programma Alcohol en Drugs dat op twee manieren gevolgd kan worden:

Niet-medisch

Voor de niet-medisch hulpverlener zoals jeugdzorg, maatschappelijk hulpverlener of vergelijkbaar biedt Certified Services de opleiding Alcohol en Drugs: Herkenning en Zorg. Hierin worden diverse soorten drugs besproken. Ook wordt de categorisering behandeld en hoe om te gaan met gebruikers.

Medisch

Als specialisatie voor de categorie 2 hulpverlener kan de opleiding Alcohol en Drugs geïntegreerd worden in de opleiding, of als verdieping bij een herhalingsopleiding. De medische opleiding bevat ook het verrichten van metingen zoals saturatie, ademfrequentie of hartslag

Specialisaties

Binnen de opleidingen Gevorderde Eerstehulpverlener zijn diverse specialisaties mogelijk. Sommige van deze modules zijn als losse module te volgen, andere enkel in combinatie met categorie 1 of 2.

 • Kinder- en Babyreanimatie
 • First Aid under Danger
 • Zwembadtoezicht
 • Sport- en Wandelletsel
 • Zeedierverwondingen
 • Evenementenverkeersregelaar
 • Alcohol en Drugs
 • Splinting
 • Watersport
 • Zuurstof voor duikers
 • Neurologisch assessment
 • Teamleider

Laat onze service voor u werken!

Ieder bedrijf kan standaard opleidingen geven. Om u van het juiste pakket te voorzien is kennis nodig. Laat onze adviseur vrijblijvend met u meedenken en uw behoefte invullen buiten de standaardpakketten.
E-mail uw vraag naar info@certifiedservices.nl of laat een adviseur u terug bellen.