Bedrijfshulpverlening

Een goede BHV-organisatie met goed getrainde BHV’ers is van levensbelang voor een onderneming. Bij ongevallen en calamiteiten is de BHV’er getraind om schade aan de organisatie, uw klanten en medewerkers te beperken. Zij maken het mogelijk dat u weer snel aan het werk kunt!

Uit de arbowet blijkt dat ieder bedrijf zorg moet dragen voor een BHV-organisatie. De BHV’er zelf is de drijvende factor achter deze BHV organisatie. Een adequaat getrainde bedrijfshulpverlener weet in geval van een calamiteit op de juiste manier te handelen.

Wetgeving

Het aantal BHV’ers staat niet vast, maar is afhankelijk van de risico’s binnen het bedrijf. Bedrijfshulpverleners moeten voldoende in aantal zijn, voldoende getraind en zodanig georganiseerd dat ze mogelijke calamiteiten binnen het bedrijf snel kunnen lokaliseren en schade kunnen beperken.

Zorg daarom dat uw BHV’ers voldoende opgeleid zijn en ook echt kunnen handelen. Een opleiding vol energie en vooral veel praktische handvatten zorgt voor een goed opgeleid BHV-team!

  • Maar hoeveel BHV’ers heeft u nodig?
  • Hoe worden deze getraind?
  • Hoe organiseert u de BHV?

Hier is de arbowet zeer duidelijk over: U dient hier als werkgever over na te denken en een plan voor te schrijven. Er is dus niet één goed antwoord op deze vragen.

Hoofd BHV

De opleiding Hoofd BHV voorziet hierin.

Een Coördinator/Hoofd BHV voert de coördinerende en beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening uit en geeft invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. De Coördinator/Hoofd BHV maakt de vertaalslag van arbowetgeving naar concrete maatregelen. Ook de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een voorgevallen calamiteit behoren tot het takenpakket.

Een Hoofd BHV hoeft niet zelf ook inhoudelijk bhv’er te zijn, al is dit wel aan te bevelen.

De opleiding bevat onder andere:

  • Opzet en beheer van de BHV-organisatie
  • Wet- en regelgeving 
  • Taken en eisen BHV
  • Arbobeleid
  • Van RI&E naar Bedrijfsnoodplan
  • Controleren en bijsturen
  • NEN 8112

De cursus Coördinator/Hoofd BHV bestaat uit twee lesdagen en een examendag. Deze drie dagen vinden verspreid over een periode van een aantal weken plaats. U krijgt in deze periode de tijd om een beleidsplan op te stellen ten behoeve van uw eigen BHV-organisatie. Houd voor het uitwerken van deze projectopdracht rekening met een studiebelasting van circa 20 uur.

Op de examendag maakt u een theorie-examen. Aansluitend presenteert u het geschreven plan aan een onafhankelijke examencommissie (die een fictieve directie voorstelt). Als beide onderdelen met een voldoende afgesloten worden, wordt het certificaat Hoofd BHV uitgereikt.

Na afronding van de opleiding Hoofd-BHV heeft uw organisatie ook direct een werkbaar en bruikbaar bedrijfsnoodplan.

Maatwerk bij u op het bedrijf

Voor organisaties met een hoger risico bieden we diverse maatwerkopleidingen. 

Al vanaf drie Hoofd BHV’ers kan het financieel aantrekkelijk zijn om bij u op het bedrijf te trainen. 

Dit gebeurt vaak in bedrijfsverzamelgebouwen.

Bovendien zorgt trainen op de werklocatie altijd voor betere en meer toegepaste BHV-opleidingen!

Kies voor Certified Services!

Certified Services onderscheidt zich in de markt door een vernieuwende, concurrerende aanpak en het aanbod van korte competentie- en vooral praktijkgerichte cursussen, verzorgd door professionals uit de praktijk. Een eigen aanspreekpunt en snel antwoord op vragen behoren tot onze kracht.
Bedrijfshulpverlening en Certified Services

Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting, zit de winst in het voorkomen van ongevallen. Heeft u een vraag over een van onze Hoofd BHV cursussen of BHV modules of wilt u een offerte opvragen voor een (Hoofd) BHV cursus op maat? Neem contact met ons op via 085-8771833 of stuur een bericht naar info@certifiedservices.nl We voorzien u graag van advies!

Laat onze service voor u werken!

Ieder bedrijf kan standaard opleidingen geven. Om u van het juiste pakket te voorzien is kennis nodig. Laat onze adviseur vrijblijvend met u meedenken en uw behoefte invullen buiten de standaardpakketten.
E-mail uw vraag naar info@certifiedservices.nl of laat een adviseur u terug bellen.