Bedrijfshulpverlening

Een goede BHV-organisatie met goed getrainde BHV’ers is van levensbelang voor een onderneming. Bij ongevallen en calamiteiten is de BHV’er getraind om schade aan de organisatie, uw klanten en medewerkers te beperken. Zij maken het mogelijk dat u weer snel aan het werk kunt!

Uit de arbowet blijkt dat ieder bedrijf zorg moet dragen voor een BHV-organisatie. De BHV’er zelf is de drijvende factor achter deze BHV organisatie. Een adequaat getrainde bedrijfshulpverlener weet in geval van een calamiteit op de juiste manier te handelen.

Het aantal BHV’ers staat niet vast, maar is afhankelijk van de risico’s binnen het bedrijf. Bedrijfshulpverleners moeten voldoende in aantal zijn, voldoende getraind en zodanig georganiseerd dat ze mogelijke calamiteiten binnen het bedrijf snel kunnen lokaliseren en schade kunnen beperken.

Zorg daarom dat uw BHV’ers voldoende opgeleid zijn en ook echt kunnen handelen. Een opleiding vol energie en vooral veel praktische handvatten zorgt voor een goed opgeleid BHV-team!

  • Maar hoeveel BHV’ers heeft u nodig?
  • Hoe worden deze getraind?
  • Hoe organiseert u de BHV?

Hier is de arbowet zeer duidelijk over: U dient hier als werkgever over na te denken en een plan voor te schrijven. Er is dus niet één goed antwoord op deze vragen.

Ploegleider BHV

De opleiding Ploegleider BHV voorziet in een aantal vraagstukken:

  • Verhogen organisatie binnen uw BHV organisatie
  • Melden, alarmeren en evacueren op grotere schaal
  • Het organiseren, uitvoeren en evalueren van een ontruimingsoefening.

De opleiding Ploegleider BHV bestaat uit 2 dagen waarbij op dag 1 de theorie aan bod komt en er op dag 2 BHV-oefeningen gehouden worden.

De opleiding wordt afgerond door een theorie-examen te maken, zelf een scenario te schrijven (theorie) en het scenario van een medecursist als ploegleider uit te voeren (praktijk).

Bij een positieve beoordeling van beide onderdelen ontvangt u het certificaat ploegleider BHV.

De ingangseis om deel te nemen is een geldig certificaat BHV.

Maatwerk bij u op het bedrijf

Voor organisaties met een hoger risico bieden we diverse maatwerkopleidingen.  Al vanaf drie ploegleiders kan het financieel aantrekkelijk zijn om bij u op het bedrijf te trainen. 

Dit gebeurt vaak in bedrijfsverzamelgebouwen.

Bovendien zorgt trainen op de werklocatie altijd voor betere en meer toegepaste BHV-opleidingen!

Bijkomend voordeel is dat u direct aan uw verplichtingen hebt voldaan op gebied van het organiseren van een ontruimingsoefening.

Kies voor Certified Services!

Certified Services onderscheidt zich in de markt door een vernieuwende, concurrerende aanpak en het aanbod van korte competentie- en vooral praktijkgerichte cursussen, verzorgd door professionals uit de praktijk. Een eigen aanspreekpunt en snel antwoord op vragen behoren tot onze kracht.
Bedrijfshulpverlening en Certified Services

Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting, zit de winst in het voorkomen van ongevallen. Heeft u een vraag over een van onze Ploegleider BHV cursussen of BHV modules of wilt u een offerte opvragen voor een (Ploegleider) BHV cursus op maat? Neem contact met ons op via 085-8771833 of stuur een bericht naar info@certifiedservices.nl We voorzien u graag van advies!

Laat onze service voor u werken!

Ieder bedrijf kan standaard opleidingen geven. Om u van het juiste pakket te voorzien is kennis nodig. Laat onze adviseur vrijblijvend met u meedenken en uw behoefte invullen buiten de standaardpakketten.
E-mail uw vraag naar info@certifiedservices.nl of laat een adviseur u terug bellen.