Je bent hier:

CURSUS DATA

WOE 08 FEB 2023

WOE 12 APR 2023

DON 06 JUL 2023

zit er geen geschikte datum tussen neem dan even contact met ons op.

WIE IS GESCHIKT ALS PREVENTIEMEDEWERKER?

In principe kan iedereen preventiemedewerker worden. U wordt tijdens uw functie als preventiemedewerker bijgestaan door onder andere de bedrijfsarts, de directie en andere veiligheidsfunctionarissen.

Ook bent u de tegenpool van het hoofd BHV. Immers: U zorgt ervoor dat de BHV zo min mogelijk in actie hoeft te komen!

Binnen grotere bedrijven is het aan te bevelen meerdere preventiemedewerkers aan te stellen.

CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER

Een energieke en praktische dagcursus waarin we de drie wettelijke taken van een preventiemedewerker behandelen:
- Het meewerken aan de RI&E
- Het uitvoeren van maatregelen
- Het geven van advies aan de onderneming
Een interessante en dynamische ervaring voor iedere cursist!

Dat beloven we.

INSCHRIJVENDOWNLOAD BROCHURE

WAT IS EEN PREVENTIEMEDEWERKER?

Een preventiemedewerker is een medewerker die in de meeste gevallen naast zijn dagelijkse werkzaamheden ook een passie heeft voor veilig en gezond werken.

Deze preventiemedewerker is onder andere belast met het begeleiden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), maar ook de invulling van het plan van aanpak en de knelpunten.

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat hij iemand als Preventiemedewerker aanstelt met voldoende kennis van de materie. In veel gevallen is een bedrijfsarts niet nodig en volstaat “in-house” kennis.

Met de eendaagse opleiding Preventiemedewerker zorgt Certified Services dat u voldoende kennis bezit om uw taken adequaat te kunnen vervullen.

Een preventiemedewerker is naast zijn dagelijkse werkzaamheden een aantal uren per week belast met het zorgen voor een goed werkklimaat.

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat hij iemand als Preventiemedewerker aanstelt met voldoende kennis van de materie. In veel gevallen is een bedrijfsarts niet nodig en volstaat “in-house” kennis.

Met de eendaagse opleiding Preventiemedewerker zorgt Certified Services dat u voldoende kennis bezit om uw taken adequaat te kunnen vervullen.

CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER

Een energieke en praktische dagcursus waarin je de onderdelen reanimatie, eerste hulp, brand en ontruiming behandelen. Wij brengen onze kennis dynamisch en interessant voor iedere cursist

Dat beloven we.

INSCHRIJVENDOWNLOAD BROCHURE

CURSUS DATA

WOE 08 FEB 2023

WOE 12 APR 2023

DON 06 JUL 2023

zit er geen geschikte datum tussen neem dan even contact met ons op.

WAT IS EEN PREVENTIE-
MEDEWERKER?

Ieder bedrijf dient een preventiemedewerker aan te stellen. Deze preventiemedewerker is onder andere belast met het begeleiden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), maar ook de invulling van het plan van aanpak en de knelpunten.

Een preventiemedewerker is naast zijn dagelijkse werkzaamheden een aantal uren per week belast met het zorgen voor een goed werkklimaat.

Met de eendaagse opleiding Preventiemedewerker zorgt Certified Services dat u voldoende kennis bezit om uw taken adequaat te kunnen vervullen.

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat hij iemand als Preventiemedewerker aanstelt met voldoende kennis van de materie. In veel gevallen is een bedrijfsarts niet nodig en volstaat “in-house” kennis.

WIE IS GESCHIKT ALS PREVENTIEMEDEWERKER?

In principe kan iedereen preventiemedewerker worden. U wordt tijdens uw functie als preventiemedewerker bijgestaan door onder andere de bedrijfsarts, de directie en andere veiligheidsfunctionarissen.

Ook bent u de tegenpool van het hoofd BHV. Immers: U zorgt ervoor dat de BHV zo min mogelijk in actie hoeft te komen!

Binnen grotere bedrijven is het aan te bevelen meerdere preventiemedewerkers aan te stellen.

INHOUD PREVENTIEMEDEWERKER OPLEIDING

- Kennis over de huidige wet- en regelgeving Arbo en Wet op de ondernemingsraden
- Kennis over de plaats en positie van de preventiemedewerker
- Inhoud geven aan Risico-inventarisatie en -evaluatie
- Opstellen en bewaken van een plan van aanpak
- Uitvoeren van arbo-maatregelen
- Kennis over het adviseren van werkplekinrichting
- Kennis over het geven van voorlichting en instructie over arbo

INSCHRIJVEN

OP ONZE LOCATIE OF BIJ U IN HET BEDRIJF

Onze trainers geven opleiding waar en wanneer u maar wilt. Ons motto is “Als u tijd maakt doen wij dat ook”. U kunt daarmee zelf bepalen waar en wanneer u de opleiding gegeven wilt hebben.

Beschikt u over een ruime kantine of vergaderzaal dan is het ook mogelijk de cursus bij u op het bedrijf te geven.

Beschikt u niet over een geschikte les- en examenruimte of heeft u geen volle groep, dan verwelkomen we u graag op onze locatie.

WAT MAAKT
ONS ANDERS?

Certified Services onderscheidt zich in de markt door een vernieuwende, concurrerende aanpak en het aanbod van korte competentie- en vooral praktijkgerichte cursussen, verzorgd door professionals uit de praktijk. Een eigen aanspreekpunt en snel antwoord op vragen behoren tot onze kracht.

WAT KAN CERTIFIED SERVICES VOOR U BETEKENEN?

Een preventiemedewerker zal regelmatig vragen hebben over de uitvoering van zijn taken. Bij Certified Services behaalt u niet alleen de certificering, maar krijgt u ook een ongekende service vooraf én achteraf. Ieder bedrijf krijgt zijn eigen contactpersoon, die graag meedenkt in veiligheids- en certificeringsgerelateerde vraagstukken.

LAAT ONZE SERVICE VOOR U WERKEN!

Ieder bedrijf kan standaard opleidingen geven. Om u van het juiste pakket te voorzien is kennis nodig. Laat onze adviseur vrijblijvend met u meedenken en uw behoefte invullen buiten de standaardpakketten.
E-mail uw vraag naar info@certifiedservices.nl of laat een adviseur u terug bellen.